Bruine Rat
Huismuis
Kakkerlakken
Houtworm - Boktor
Wespen
Vlooien


Bruine Rat

Algemeen

 • de bruine rat is pas sedert begin 18e eeuw in Europa
 • het is de meest voorkomende rattensoort in ons land
 • bruine ratten hebben de voorkeur voor verschillende soorten voedsel in de verschillende levensfasen of seizoenen.
  Het is een alleseter (omnivoor), liefst dierlijk voedsel, maar ook plantaardig bij gebrek aan beter.
  Dit alles bij voorkeur van eerste kwaliteit!

Uiterlijk

 • de rug is meestal grijsbruin, buik is vaak lichter, kleurvariëteiten komen voor, waaronder albino’s
 • stevige bouw, vrij stompe snuit en de oren zijn duidelijk zichtbaar
 • dikke, vrijwel kale staart, korter dan het lichaam (17 - 23 cm)

Ontwikkeling

 • wijfjes in de leeftijd van 3 - 18 maanden steeds bevrucht (max. 15 worpen)
 • nestgrootte gemiddeld 7 - 10 jongen, zoogperiode 4 weken
 • deze jongen zijn na drie maanden geslachtsrijp, dus theoretisch zou elk
  wijfje 15 x 8 = 120 jongen ter wereld brengen

Schade

 • als dragers van ziektekiemen vormen ratten een bedreiging voor de volksgezondheid
 • ratten kunnen veeziekten verspreiden ( o.a. varkenspest)
 • volwassen ratten consumeren gemiddeld 15 - 20 gram voedsel per dag
 • ratten bevuilen voedselvoorraden met hun faeces en urine
 • ratten veroorzaken knaagschade aan o.m. verpakkingsmaterialen, leidingen en kabels,
  houten vloeren en isolatiematerialen


Huismuis

De huismuis.

 • Muizenplagen in gebouwen worden meestal veroorzaakt door huismuizen
 • Huismuizen verblijven meestal binnen gebouwen of in de directe omgeving ervan, maar komen ook wel voor in het vrije veld (akkers; van waaruit ze in het najaar naar de gebouwen trekken

Uiterlijk.

 • De rug is lichtbruin tot donkergrijs van kleur, de buik is lichter, allerlei kleurvariëteiten komen voor incl. albino’s
 • Slanke bouw, spitse kop, grote kraalogen, 5 tenen aan elke poot
 • Lange dunne staart
 • Volwassenen: 7 - 10 cm lichaamslengte, 15 - 30 gr. gewicht

Ontwikkeling

 • Wijfjes in de leeftijd van 2 - 12 maanden gemiddeld 6 - 10 worpen
 • Nestgrootte gemiddeld 6 - 6 jongen, zoogperiode 3 weken
 • Jongen na 2 maanden geslachtsrijp, normale levensduur ca. 1 jaar

Schade

 • Kunnen ziektekiemen verspreiden (voedselvergiftiging, huidziekten e.a.)
 • Volwassenen huismuizen consumeren gemiddeld 3 - 5 gr. voedsel per dag
 • Veroorzaken knaagschade aan o.m. verpakte levensmiddelen, textiel, papier, isolatiematerialen, leidingen en kabels (kortsluiting, storingen)
 • Karakteristieke muizengeur
 • In woningen en kantoren soms rustverstorend.

Behalve de schade die hierboven werd beschreven knagen ratten en muizen ook aan uw reputatie die u met uw zaak met de tijd heeft opgebouwd. Het is daarom van het grootste belang om elke vorm van schade, denk ook bijv. aan “klantschade”, zoveel als mogelijk, te voorkomen.

Entolyne Bestrijdingstechnieken is er in gespecialiseerd om knaagdieren op mogelijk alle locaties vakkundig te bestrijden en onder controle te houden.

 

Kakkerlakken

De Duitse kakkerlak

 • meest voorkomende soort kakkerlak in ons land
 • o.m. in woningen, levensmiddelenbedrijven, bakkerijen, hotels, restaurants, ziekenhuizen e.d. en aan boord van schepen

Uiterlijk

 • volwassenen kakkerlakken zijn strogeel tot lichtbruin van kleur
 • 2 zwarte lengtestrepen op borstschild en lange antennes
 • lengte: 10 – 15 mm excl. antennes
 • eipakket bevat gemiddeld 30 eitjes

Leefwijze

 • algemeen: lichtschuw
 • voedsel: alleseter, bij voorkeur zoet, vochtrijk, levensmiddelen, dode dieren, uitscheidingen van mens en dier, afvalstoffen etc. bij gebrek ook papier, leer e.d.
 • schuilplaatsen: donkere, warme, liefst vochtige plaatsen (achter en onder keukenkastjes, onder koelkast, bij aquaria, in leidingkokers en putjes) bij voorkeur in keukens en badkamers

Schade

 • bevuilen o.m. voedsel: zijn dragers van o.m. bacteriën en meiten, verslepen smetstoffen o.a. salmonellosen
 • verspreiden onaangename geur door uit scheiding van rugklier

Verspreiding

 • o.m. door binnenbrengen van meermalen gebruikte kisten, dozen, manden, containers, etc. met bagage en door verhuizingen en transporten

Ù

Houtworm - Boktor

Algemeen

Hout was en is nog steeds een zeer belangrijk bouwmateriaal met vele mooie toepassingsmogelijkheden. Het heeft echter ook altijd al bloot gestaan aan gevaar van aantasting door houtparasieten.
De schade die hierdoor jaarlijks ontstaat is enorm, hetgeen kostbare reparaties met zich brengt, dit weten wij uit ervaring.
Het spreekt voor zich dat deze houtparasieten houtconstructies van bouwwerken zodanig kunnen aantasten, dat de draagkracht vaak niet meer kan worden gegarandeerd, hetgeen bij niet tijdig ingrijpen ernstige gevolgen kan hebben.
Men kan houtaantastende insekten in twee groepen verdelen, nl. de nathoutboorders en de drooghoutboorders.

Nathoutboorders

Komen voor op staande ziekelijke of pas gevelde bomen, die nog voorzien zijn van de schors. Ze kunnen hun levenscyclus nog wel volbrengen in verwerkt hout, maar planten zich hierin niet voort.
Enige soorten (er zijn meer dan 1000 soorten op de wereld!): veranderlijke boktor, houtwespen en ambrosiakevers.

Drooghoutboorders

O.a. huisboktor, gewone houtworm, grote houtworm, spinthoutkever. Deze leven zowel in naald- als in loofhout, dat veelal gebruikt werd en wordt voor kapconstructies en verdiepingsvloeren van woningen, boerderijen, monumentale gebouwen, kerken, als ook voor meubilair antieke voorwerpen enz.
De meest voorkomende houtvernielende insekten in ons land zijn de gevreesde huisboktor en de gewone houtworm.

De huisboktor

De huisboktor heeft zich gedurende de laatste decennia in ons land ontwikkeld tot een van de schadelijkste houtvernielende insekten. Komt in vele landen voor, in Nederland in het gehele land, vooral in Limburg en Noord Brabant.

Uiterlijk

De volwassen kever is groter dan de houtwormkever. Hij wordt 1 tot 2,5 cm lang, is grijs tot zwart, ook wel donkerbruin van kleur en heeft twee lange voelsprieten. Op elke voorvleugel (dekschild) is een grijze vlek aanwezig.
De larve is vaalwit en heeft een brede kop, met sterke bruine kaken en kan een lengte bereiken van wel 3 cm!

Leefwijze

De ontwikkeling van eitje-larve-pop-kever kan wel 3 tot 8 jaar duren. Het wijfje legt 140 tot 200 eieren in krimpscheuren, naden, op ruwe oppervlakten enz. In 1 tot 3 weken ontwikkelen zich de larven die zich knagend en borend door het hout verplaatsen, totdat ze zich ontpoppen (popstadium 2 - 4 weken) en als kever zich een weg naar buiten knagen.

Herkenning van de aantasting

Aangezien boktorlarven altijd onder het oppervlak van het hout blijven, is de aantasting door een niet-deskundige moeilijk te constateren en zodra slechts een enkel uitvlieggat (ovaal 6 a 8 mm) en/of boorgangen (blazen) op het hout worden ontdekt, is het houtwerk meestal reeds in ernstige mate aangetast.
Wanneer men aantasting constateert is het noodzakelijk direct een deskundig onderzoek en een aangepaste bestrijding te laten uitvoeren!

Kleine houtworm.

De kleine donkerbruine insect van 2 tot 5 mm. lengte is de meest voorkomende vernieler van kapconstructies, meubilair, kerkinterieurs, wandbetimmeringen, antieke voorwerpen enz. De aantasting kan worden veroorzaakt door reeds aanwezig aangetast meubilair of hout (open-haard hout), doch aangezien de kever vliegt, kan dit insect ook binnendringen van buiten af, bv. vanuit aangrenzende aangetaste objecten en soms zelfs uit bomen in de omgeving.

De ontwikkeling van ei – larve – pop – kever duurt 2 á 3 jaar. De vrouwelijke kever legt ca. 20 – 50 eitjes in naden en spleten van hout, ook wel in oude boorgangen, zowel in loof- als in naaldhout. Na ca. 10 tot 20 dagen komen de larven uit de eitjes te voorschijn, die zich direct in het hout boren om zich vervolgens knagend en borend een weg te banen door het hout en zo hun vernielende werk 2 á 3 jaar voortzetten.
Na deze periode verpoppen zij zich om na enige tijd als kevers zich naar buiten te boren, weer eitjes leggen en zo de kringloop te voltooien, waarbij ronde uitvlieggaten ontstaan van ca.
1 – 2 mm

De uitvliegtijd van de kevers ligt in de maanden april tot augustus en zij verplaatsen zich meestal in het schemerdonker. Zij leven dan nog 25 dagen verder zonder enig voedsel. Door het grote aantal eitjes welke de vrouwtjes produceren, kan de aantasting zich snel uitbreiden. Zodra men dus gaatjes en licht gekleurd boormeel ontdekt in: zolderkap, meubilair enz. dienen onmiddellijk bestrijdingsmaatregelen genomen te worden!

Ù 

Wespen

Algemeen

 • wespen behoren tot sociaal levende insecten
 • de gewone wesp en de Duitse wesp zijn in de zomer algemeen voorkomend
 • de Hoornaar is de grootste inheemse wespensoort

Leefwijze

Wespen kunnen beschouwd worden als zeer nuttige insecten, ze helpen schadelijk ongedierte te verdelgen en ruimen ook dode insecten op.
Toch worden ze over het algemeen beschouwd als hinderlijke insecten die een bedreiging kunnen vormen voor onze gezondheid.

Wespensteken

Wespensteken zijn voor de meeste mensen vervelend maar in sommige gevallen kan dit fataal zijn. Gevoelige slachtoffers kunnen binnen het uur nadat ze zijn gestoken ernstig ziek worden of in het ergste geval zelfs komen te overlijden.

De ontwikkeling

Een in het vorige najaar bevruchte jonge koningin overwintert op een beschutte plaats in gebouwen of onder de grond. De jonge koningin komt tevoorschijn in de lente, voedt zich met nectar en sappen en begint aan de bouw van haar nest van “wespenpapier”, een mengsel van geknaagd hout, plantenresten en speeksel. Het nest kan op allerlei plaatsen gemaakt worden. In de grond, in een holle boom, in een spouwmuur of een andere holle ruimte in een gebouw enz. , het eerste eigeel komt binnen een paar dagen uit, de larven maken zijden cocons waarin ze zich verpoppen. Vier tot zes weken later verschijnen de eerste werksters. Zij zijn kleiner dan de koningin en allemaal onbevruchte vrouwtjes; de mannetjes (darren) komen later in het seizoen. De vrouwtjes nemen de opbouw van het nest over, ze gaan op zoek naar voedsel en verzorgen en voeren de opgroeiende larven. De koningin legt nu alleen nog eitjes. Eind van de zomer kan een nest meer dan 20.000 wespen herbergen. Bij het begin van de herfst bevruchten nieuwe mannetjes de nieuwe koninginnen die weer op zoek gaan naar een plaats om te overwinteren. Het winterweer veroorzaakt de dood van de bestaande wespen.

Overlast van wespen

In de zomer en nazomer zijn wespen veelvuldig te vinden op terrassen en in en om woningen, pretparken, banketbakkerijen, restaurants, cafetaria’s, bierbrouwerijen etc. Wespen worden in het bijzonder aangetrokken door de geur van zoete stoffen. In de directe omgeving van mens en dier kunnen wespen bijzonder hinderlijk zijn. Alhoewel, wanneer zij zich op afgelegen plaatsen bevinden, kunnen wespen ook zeer nuttige dieren zijn, aangezien zij andere insecten elimineren. (waarneming: een populatie van 400 wespen brachten per dag 3000 gevangen prooidieren naar het nest). De steken van een wesp zijn zeer pijnlijk en kunnen zelfs gevaarlijk zijn. Dit geldt in het bijzonder wanneer men in de mond gestoken wordt of wanneer men overgevoelig is voor het gif van wespen.

Bestrijding

Een belangrijk advies is om, wanneer u een nest ontdekt, nooit de uitgang(en) van dat nest af te sluiten. De wespen zoeken dan een andere uitgang en dat zou best binnenshuis kunnen zijn!

Ù

Vlooien

Algemene informatie

Volwassen vlooien behoren tot de ecto-parasieten van zoogdieren, o.a. de kat, hond en van vogels. Ze kunnen vooral in de zomermaanden aanleiding geven tot flinke plagen, maar ze komen ook in de wintermaanden voor in centraal verwarmde gebouwen.
De kattenvlo is verreweg de meest voorkomende vlo in woningen.
De kattenvlo komt ook voor bij honden en mensen. De hondenvlo is vrij zeldzaam geworden.

Leefwijze

 • Vlooien zijn niet specifiek aan hond of kat gebonden
 • De larven (stadium 2 – 3 weken) hebben bijtend – kauwende monddelen en voeden zich met organische materialen, die o.m. in het huisstof aanwezig is.
 • Vlooien komen alleen voor op en bij levende dieren.
 • De eieren worden meestal niet op de hond of kat gelegd, maar in hun nest of leger.

Schade

 • Zuigen bloed bij de gastheer en veroorzaken daarbij huidirritatie en/of jeuk.
 • Sommige soorten kunnen fungeren als overbrenger van ziekten
 • Sommige soorten kunnen als tussengastheer optreden voor o.a. de hondenlintworm.

Wering

 • Regelmatige controle en schoonhouden van de nest – en slaapplaatsen van huisdieren.
 • Met meer dan normale zorgvuldigheid stofzuigen voor men op vakantie gaat, daarbij de naden onder de plinten niet vergeten. (het popstadium kan onder absolute rust tot een jaar blijven liggen!)

Verdelging/veiligheid

 • Kleedjes en matten in huis, alsmede huisdiermanden en de bekleding daarvan regelmatig in de zon hangen en goed uitkloppen.
 • Na gebruik v.e. insecticide tenminste 2 uur grondig ventileren.
 • De behandelde ruimten naderhand niet direct grondig met water schoonmaken.

Ù