Bestrijding
Vakbekwame bestrijdingstechnici (s.v.o. a+b Wageningen) gekoppeld aan doelgerichte werkwijze staan garant voor perfecte bestrijdingsresultaten.

Service
Wij staan in dienst van de klant, dus we geven gaarne informatie en adviezen en maken uiteraard vrijblijvende offertes. Entolyne Bestrijdingstechnieken geeft schriftelijke garantie op de door haar uitgevoerde werkzaamheden. Entolyne biedt service en betrouwbaarheid tegen zéér scherpe prijzen!
Behandelingen worden zo discreet mogelijk uitgevoerd.

HACCP
Entolyne werkt bij de bestrijding volgens de normen van de Europese Unie, volgens HACCP. De uit 1995 nieuwe Warenwetregeling Hygiëne van Levensmiddelen verplicht bedrijven hun wijze van produceren dusdanig onder controle te brengen dat zij de veiligheid van hun producten kunnen waarborgen. Dit bewakingssysteem moet gebaseerd zijn op de beginselen van HACCP: Hazard Analysis Critical Control Point Cysteem.

Een Hazard betekent elk moment van gevaar of risico’s dat redelijkerwijs in het voedsel aanwezig zou kunnen zijn en een bedreiging zou kunnen vormen voor de gezondheid van de consument.

Het betreft ook een optimale wering en zonodig op verantwoorde wijze uitvoeren van bestrijding van ongedierte.

Verder worden alleen preparaten toegepast, die een toelatingsnummer hebben verkregen van het Ministerie van Volksgezondheid en Milieuhygiëne.